Wu Weidong

Acting

2007

The First of August

- Zhu De